Logo SjF TUKE
Hlavné menu
Róbert Huňady
„Vzdelanie je cesta, ktorá predurčuje nás a našu
  budúcnosť. Nie je ľahká, ale o to hodnotnejšia.“


Róbert Huňady, doc. Ing., PhD.
vysokoškolský pedagóg
Oznámkuj ma

    Učil som ťa? Oznámkuj ma.

Nechať feedback

Veda a výskum

Vedecká orientácia

 • využitie a rozvoj moderných optických metód v experimentálnej mechanike
 • počítačové simulácie (MKP) a ich aplikácie v štrukturálnej analýze
 • analýza kmitania, dynamického správania a modálnych vlastností mechanických sústav a štruktúr
 • dynamická analýza priemyselných robotov
 • výskum v oblasti konvenčných a nekonvenčných materiálov
 • kvantifikácia životnosti a únavových vlastností
 • posudzovanie technického stavu strojov, konštrukcií a zariadení

Meracie techniky

 • 3D digitálna obrazová korelácia s vysokým rozlíšením (DIC)
  Merací systém: Q-400 Dantec Dynamics
  Aplikácie: Celopoľové bezkontaktné meranie posunutí a pomerných deformácií v priestore pri statickom zaťažení. Testovanie komponentov. Materiálové skúšky. Napäťovo-deformačné analýzy.

 • 3D vysokorýchlostná digitálna obrazová korelácia pre dynamické deje (3D DIC High-Speed)
  Merací systém: Q-450 Dantec Dynamics
  Aplikácia: Celopoľové bezkontaktné meranie posunutí a pomerných deformácií v priestore pri dynamickom zaťažení a za pohybu vrátane rázu. Analýza kmitania a prevádzková modálna analýza. Meranie rýchlych dejov vysokorýchlostnými kamerami (až 50000 záberov za sekundu).

 • 3D elektronická speckle interferometria (ESPI)
  Merací systém: Q-300 Dantec Dynamics
  Aplikácia: Celopoľové vysoko presné meranie posunutí a pomerných deformácií v priestore pri statickom a tepelnom zaťažení. Testovanie komponentov. Materiálové skúšky. Napäťovo-deformačné analýzy.

 • Vibrometria
  Merací systém: Bruel&Kjaer Pulse LAN-XI
  Snímače: laserový vibrometer Polytec PDV-100, akcelerometre, snímače sily Aplikácia: Experimentálna modálna analýza (EMA, OMA), prevádzková analýza kmitania (ODS), vibrodiagnostika.

Numerické analýzy a výpočty

 • Metóda konečných prvkov (statické analýzy, analýzy v lineárnej dynamike, NVH analýzy, analýzy v nelineárnej dynamike, analýzy únavy a životnosti, atď.)
 • Kinematická a dynamická analýza mechanizmov a manipulátorovAplikovaná mechanika  

© 2019 - 2023 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.

Linkedin   Instagram