Logo SjF TUKE
Hlavné menu
Róbert Huňady
„Vzdelanie je cesta, ktorá predurčuje nás a našu
  budúcnosť. Nie je ľahká, ale o to hodnotnejšia.“


Róbert Huňady, doc. Ing., PhD.
vysokoškolský pedagóg
Oznámkuj ma

    Učil som ťa? Oznámkuj ma.

Nechať feedback

Pedagogika

V rámci pedagogickej činnosti sa venujem výučbe odborných predmetov prevažne z oblasti mechaniky tuhých telies a mechaniky kontinua. Zabezpečujem výučbu na úrovni prednášok i cvičení. Okrem toho vediem záverečné práce študentov, organizujem odborné workshopy zamerané na MKP výpočty a lektorujem semestrálny kurz Základy Abaqusu. Som spolugarantom študijného programu Aplikovaná mechanika.

Portfólio predmetov

▪ Statika
▪ Kinematika
▪ Dynamika
▪ Technická mechanika
▪ Mechanika robotov
▪ Kmitanie mechanických sústav
▪ Modálna analýza mechanických sústav
▪ Hluk a vibrácie
▪ Počítačová mechanika
▪ Aplikácia počítačových metód mechaniky
▪ Nelineárna mechanika a mechanika kontinua
▪ Numerické metódy mechaniky
▪ Experimentálne metódy mechaniky
▪ Teória inžinierského experimentu

Aplikovaná mechanika  

© 2019 - 2023 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.

Linkedin   Instagram