Logo SjF TUKE
Hlavné menu
Róbert Huňady
„Vzdelanie je cesta, ktorá predurčuje nás a našu
  budúcnosť. Nie je ľahká, ale o to hodnotnejšia.“


Róbert Huňady, doc. Ing., PhD.
vysokoškolský pedagóg
Oznámkuj ma

    Učil som ťa? Oznámkuj ma.

Nechať feedback

Curriculum vitae

ORCID ID: 0000-0002-4265-8965
Publons ID: K-7848-2013
H-index: 9

Dosiahnuté vzdelanie

2014
Docent v študijnom odbore Aplikovaná mechanika
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta

2007 - 2010
Philosofie doctor v študijnom odbore 5.1.7 Aplikovaná mechanika
Téma dizertačnej práce: Možnosti využitia metódy digitálnej obrazovej korelácie v aplikáciách dynamiky
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta

2002 - 2007
Strojný inžinier v odbore Aplikovaná mechanika
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta

1995 - 1999
Úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore Automatizačná technika
SPŠ Elektrotechnická, Košice

Prax

2010 - súčasnosť
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
výučba, vedecký výskum

2017 - 2018
Aufeer Design Slovakia, Košice
odborný konzultant

Jazykové danosti

Slovenský jazyk (materinský)
Anglický jazyk (úroveň B2)

Kurzy a školenia

▪ Kurz anglického jazyka - Direct Method (2012 - 2013)
▪ Konverzačné kurzy anglického jazyka - KJ TUKE (2017 - 2018)
▪ Introduction to Abaqus
▪ Element Selection in Abaqus
▪ Modeling Contact with Abaqus/Standard
▪ Resolving Convergence Issues with Abaqus
▪ Analysis of Composite Materials with Abaqus
▪ Automotive NVH with Abaqus
▪ Introduction to fe-safe
▪ Abaqus/Explicit: Advanced Topics
▪ Introduction to Isight
▪ Školenie NX Nastran

Digitálne zručnosti

▪ CAE a CAD aplikácie: Abaqus, NX Nastran, Matlab, Solidworks, Adams
▪ programovacie jazyky: Matlab, PHP, HTML, Javascript, Python
▪ grafické softvéry: Photoshop, Corel Draw
▪ textový procesor, tabuľkový procesor, prezentačný softvér

Pracovné zručnosti

▪ príprava a tvorba odborných a vedeckých publikácií (monografie, články, učebnice a pod.)
▪ experimentálne merania a počítačové simulácie v aplikovanom výskume
▪ tvorba softvérových aplikácií

Organizačné a riadiace zručnosti

▪ vedenie a participácia na riešení vedeckých projektov a úloh pre prax
▪ vedenie záverečných prác a študentských projektov
▪ organizovanie vzdelávacích kurzov a odborných workshopov
▪ organizovanie propagačných podujatí a prezentácia fakulty

Ostatné zručnosti

▪ grafický dizajn
▪ tvorba webových stránok
▪ hudobná tvorba
▪ hra na gitaru

Členstvá

▪ Slovenská spoločnosť pre mechaniku
▪ Česká společnost pro mechaniku
▪ člen vedeckého a organizačného výboru medzinárodnej konferencie MMaMS
▪ člen vedeckého a prípravného výboru medzinárodnej konferencie EAN
▪ člen Rady pre propagáciu štúdia na Strojníckej fakulte TUKE (do roku 2021)

Publikačná činnosť

▪ 4 vedecké monografie
▪ 11 vysokoškolských učebníc
▪ 2 vysokoškolské skriptá
▪ 53 vedeckých prác publikovaných v časopisoch, z toho 11 karentovaných
▪ 63 vedeckých prác publikovaných v konferenčných zborníkoch


Aplikovaná mechanika  

© 2019 - 2023 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.

Linkedin   Instagram